ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО


Автор: доц. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: международно производство, мултинационално предприятие (MNE), преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ)

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо, експортно ориентирано или глобално интегрирано, като във всеки от тези случаи възникват различни последици, които оказват своето въздействие върху приемащата и изпращащата страна. Теориите за международното производство, които се опитват да отговорят на възникналите въпроси, се основават на шест отделни клона на икономическата теория: теориите за международното движение на капитал, търговията, местоположението, индустриалната организация, иновациите и фирмата. Международното производство може да бъде анализирано на три нива: макроикономическо (международна търговия), мезоикономическо (взаимодействие между фирмите на ниво индустрия) и микроикономическо (международно разширяване на отделните фирми).

Още статии от този брой


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…

ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ

Статията разглежда една от основните разновидности на националната…