ТЕРМОВИЗИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ КОРАБНИ СИСТЕМИ


Автор: Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Кольо Орешков (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: инфрачервена термография, електротехническо и механично оборудване, круизен кораб.

В студията се разглеждат възможностите на инфрачервената термография за откриване на повреди в електротехническите системи на кораби. Представени са резултати от термографско изследване на електротехническо и механично оборудване в машинно отделение на круизен кораб.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…