Тракийски университет - Одрин, Република Турция


Автор: проф. д-р Петко Чобанов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Тракийският университет, Одрин, Република Турция.

Представяне на най-големия университет в европейската част на Република Турция - Тракийския университет в Одрин

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…