ЦИФРОВА КОНЦЕПЦИЯ - АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ - ИНТЕГРАЦИЯ (Европейски съюз и Евразийско икономическо пространство)


Автор: проф. д-р Сава Димов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Цифрова индустрия, Концепция за Индустрия 4.0, референтен архитектурен модел на Индустрия 4.0, Фабрика на бъдещето, проект “Един пояс, един път”, интелигентен град, изкуствен интелект, интернет на нещата и киберфизични системи.

Научното изследване обхваща - литературен обзор и предистория на концепцията “Индустрия 4.0”, сравнителен анализ между германската и американската цифрова платформа, референтен архитектурен модел на Индустрия 4.0 (RAMI 4.0) и неговата триизмерна координатна система, включваща йерархични нива, поток от стойности на жизнения цикъл и вектор “слоеве”. Обект на внимание са още национално разработени референтни архитектури в САЩ, Франция и Италия, Китай и Япония. Емпиричната част е свързана с перспективите на международното сътрудничество в областта на цифровата индустрия (на примера на Европейския съюз и Евразийското икономическо пространство). Акцентът е поставен върху двата световни лидера в областта на цифровизацията - Германия и Китай, перспективите на германско-руската инициатива и компонентите на “Фабриката на бъдещето”. Проучването включва също - цифрови възможности за участие в глобалния китайски проект “Един пояс, един път” и опит в прилагането на платформата “Интелигентен град”, свързана с изкуствения интелект, интернет на нещата и киберфизичните системи. Логичният извод е, че протичащата цифрова трансформация има потенциала да промени всички процеси на индустриалното производство.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…