УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДИТЕ В УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ


Автор: проф. д-р Николай Колев (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: управленски контрол; управленска отчетност; подходи; взаимодействие

В този ръкопис се дискутира върху взаимодействието между управленската отчетност и управленския контрол и най-вече по влиянието на възприетия подход за управленски контрол върху задачите на управленската отчетност. Разгледано е това взаимодействие при: контрол върху поведението, контрол върху резултатите, контрол върху процесите и при контрол чрез взаимен контрол и самоконтрол. Дадени са практически примери и са формулирани изводи, които биха се оказали полезни, както за проектиращите, така и за експлоатиращите системи за управленски контрол и управленски информационни системи.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…