УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС


Автор: Илияна Беличенова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: Sustainability, Corporate social responsibility, UK

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните цели на Великобритания, компании и публични институции, които дават резултати и са примери с положителна репутация. Основните концепции на Етичен кодекс, Кодекс на поведение, Устойчивост, Корпоративна социална отговорност са само част от концепциите, които в съчетание с последните регулации на ЕС са в основата на поставянето на ново начало и перспектива, която е в синхрон с природата, екологични и социални ангажименти с поглед към бъдещето. През последните няколко години оповестяването на информация за устойчивостта, което досега беше предимно доброволно, все повече става задължително в много страни. През октомври 2021 г. Съветът за глобални стандарти за устойчивост стартира голяма актуализация на универсалните стандарти на Глобалната инициатива за отчитане, които ще влязат в сила през 2023 г. Отчитането за устойчивост е практиката за публично оповестяване на най-значимите икономически, екологични и социални въздействия на организацията и нейния принос към устойчиво развитие.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Дигиталните технологии, дигиталното доверие и информацията са неразделна…