За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към...


Автор: проф. д-р Николай Колев (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Финансова отчетност, корпоративно управление, качество и полезност на информацията, българската икономика в преход към...

В тази чисто критично-аналитична разработка, авторът ще дискутира по „адекватността” на финансовата отчетност у нас на „добрите” корпоративни практики. Като критерий за този анализ той формулира водещата роля на зависимостта „качество-полезност” на резултатната информация за взимането на инвестиционни решения на база данните от финансовата отчетност. На тест съобразно този критерий по-нататък авторът подлага развитието на финансовата отчетност през повече от четвърт век състояние на преход на България към...(изречението умишлено е оставено незавършено, защото както отдавна е ясно, или целта на този преход не е ясна, или пък целта е да няма преход). 

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…