Значение нa сертифицирането за пазара нa зехтин в Албания


Автор: Морена Боя (УНСС, София)

Ключови думи: потребители, сертификационни схеми, зехтин, Албания.

През последните няколко години аграрният сектор и по-точно онази част него, която е свързана с храните се превърна в източника на скандали в рамките на Албания. Това е една от причините, поради която потребителското търсене на безопасни храни се увеличава непрекъснато. Налице е стремеж към закупуване на висококачествени храни. Сертифицирането на храните се превръща в много важен елемент от политиката на компаниите, но независимо от това в Албания този процес все още изостава на фона на страните от Централна и Източна Европа. Сертифицирането гарантира, че храните отговарят на определени изисквания и стандарти. Целта на настоящата статия е да предложи анализ на значението и ролята на сертифицирането в контекста на производството на зехтин в Албания, както и да представи обзор на сертификационните схеми в сектора и на изгодите от сертифицирането. В хода на анализа са използвани вторични данни, оповестени официално, както и първични данни, които са събрани чрез структурирано персонално интервю.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…