Търсене за: застраховане


Техники за справяне с възражения на клиенти в застраховането

Застрахователната дейност се осъществява чрез застрахователно консултиране от застрахователни посредници. То поставя в центъра на предоставената застрахователна услуга - клиента, с неговите дългосрочни и краткосрочни цели, специфични потребности и възражения, мечти и…