Търсене за: ислямски финанси


Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране и финанси до към 2050 година. То включва глобалната демографска структура в перспектива, търсенето на ислямски финансови продукти, новите предизвикателства пред ислямското банкиране, ислямския финансов…