Търсене за: мониторинг


Мониторинг нa външните и вътрешните заплахи в национален и корпоративен контекст за целите на управлението

Управлението на всяка система изисква навременно и точно разпознаване на външните и вътрешните заплахи както в държавен, така и в корпоративен контекст. Настоящата статия се стреми да посочи основните заплахи, които винаги повлияват средата и които следва да бъдат обект на…