Търсене за: планиране


Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение, като за неговото използване се отделят все по-големи бюджети. Големият брой промоционални техники, съчетани със сложен набор от ситуационни променливи, водят до възприемане на нормативните модели като…