Търсене за: факторен анализ.


Удовлетвореност от работата нa медицинските сестри в Албания: нов инструментариум за измерване

В настоящото изследване се изследва удовлетвореността от работата на медицинските сестри в Албания. Данните са събрани чрез прецизен и обширен въпросник, който събира данни по 76 критерия, които са агрегирани в 13 показателя. Подобни изследвания са важни актуални заради необходимостта…